Hvordan er beskæftigelsestallene?

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering offentliggør regelmæssigt nøgletal om beskæftigelse, der giver et dybtgående indblik i arbejdsmarkedets tilstand. Disse tal omfatter blandt andet antallet af beskæftigede, ledige og ledighedsprocentenBeskæftigelse

Beskæftigelse