Hvad er kvote 1 og 2?

I Danmark refererer "kvote 1" og "kvote 2" til to forskellige ansøgningskategorier, der bruges ved ansøgning til videregående uddannelser på universiteter og professionshøjskoler. 


Kvote 1:

  • Karaktergennemsnit: Kvote 1 baserer sig på ansøgerens gymnasiale karakterer. Karaktergennemsnittet fra den adgangsgivende eksamen er typisk fra gymnasiet (STX), højere handelseksamen (HHX) eller højere teknisk eksamen (HTX).
 •  
  • Karakterkrav: For nogle uddannelser er der fastsat et bestemt karaktergennemsnit som ansøgeren skal opfylde for at komme i betragtning i kvote 1.


Kvote 2:

  • Helhedsvurdering: Kvote 2 tager hensyn til flere faktorer ud over karaktererne. Dette kan omfatte ansøgerens motivation, relevante arbejdserfaring, frivilligt arbejde, kurser ud over de obligatoriske, eller andre elementer, der styrker ansøgningen.
 •  
  • Motiveret ansøgning: Ansøgeren skal normalt skrive en motiverende ansøgning, hvor de kan forklare, hvorfor de ønsker at studere den pågældende uddannelse og fremhæve deres kvalifikationer ud over karaktergennemsnittet.
 •  
  • Kvote 2-prøve eller uniTEST: Disse tests evaluerer generelle kompetencer som sprogfærdigheder, matematisk kunnen og logisk tænkning.


Det er vigtigt at kontakte den pågældende uddannelsesinstitution, da kvote 2 indholdet kan variere. 

Kvote 1

UddannelsesGuiden - Kvote 1

Kvote 2

UddannelsesGuiden - Kvote 2

Hvem kan hjælpe med kvote 2 optagelsesprøven?

Aspiri er Skandinaviens største udbyder af professionel faglig eksamenstræning i form af kurser og kompendier og har Danmarks største kursuspakker til kvote 2-optagelsen.

Kvote2.dk

Kvote2.dk