Hvad er ECTS point, dobbeltuddannelse og merit?

ECTS står for European Credit Transfer System.
ECTS-point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning som et kursus eller uddannelsesforløb er normeret til.

Et års fuldtidsstudium svarer til 60 ECTS-point.ECTS pointDobbeltuddannelseMerit